úterý 7. března 2017

Auhaltsko

Auhaltsko, hist. území po obou stranách Labe v NDR a NSR s centrem v Desavě; sjednoceno Askánci ve 13.st. jako knížectví, od 1806 vévodství, 1866 —1918 formální svrchovanost pod voj. ochranou Pruska, anharmoaické kmity viz kmity. anhydridy[řec.],chem. slouč. vznikající odnětím jedné nebo více molek. vody anorg. nebo org. kys.; napr. acetan-hydrid (a. kys. octové).

Žádné komentáře:

Okomentovat