pondělí 6. března 2017

Demokratismos

demokratismos [-tyz-, řec.], snaha po uplatňováni dem. zásad ve veř. životě a v řízení státu. Má třídně vyhraněný charakter: d. buržoazni je omezen obj. zájmem buržoazie na zachování kapitalismu; teprve d. socialistický, zal. na spol. vlastnictví výr. prostředků, umožňuje fakticky vládu licu. „demokratizace kapitálu**, burž. teorie, která tvrdí, že s růstem akciových spol. dochází k rozšířeni počtu vlastníků akcií mezi širokými vrstvami obyv..

Žádné komentáře:

Okomentovat