pondělí 6. března 2017

Diskuse

diskuse [dy-se, lat.], rozprava, rozhovor, výměna názorů, diskvalifikace [dy-, lat.], zbavení kvalifikace, způsobilosti k něčemu; ve sportu a) vyloučení ze soutěže (závodu) v jejím průběhu pro porušení pravidel;

Žádné komentáře:

Okomentovat