neděle 5. března 2017

Disociace

disociace [dy-, lat.], rozštěpení složité molek. na dvě nebo více molek. jednodušších, at. skupin nebo atomů účinkem energie. Termická d. nastává vlivem tepla. K elektrolytické d. dochází při rozpouštění elektrolytů v rozpouštědle (vodě). Mírou velikosti d. je disociační stupeň (poměr počtu disociovaných molek. k počtu všech molekul).

Žádné komentáře:

Okomentovat